Репортажи

Колешинскиот водопад – незаборавно доживување

Колешинскиот водопад – незаборавно доживување
07 септември, 06:43

Оние кои го посетиле прекрасниот Смоларски водопад сигурно наминале и до Колешинскиот, еден од најголемите и најубави водопади во нашата земја.

Белото Езеро на Шара – чудо на природата

Белото Езеро на Шара – чудо на природата
19 јули, 06:33

Сместена во северозападниот дел на македонската земја, меѓу најголемите и највисоките планини во нејзините граници, Шар Планина крие извонредни природни богатства. Од десетиците планински глацијални езера ви го претставуваме бистрото Бело Езеро. 

Ајде да учиме ора

Ајде да учиме ора
14 јули, 07:24

Она без кое ни еден македонски собир не поминува се македонските народни ора. Од лесни и бавни до тешки и брзи, македонската нација е богата во секој поглед во својата култура. 

Дебарски бањи Цапа – најлековити во Европа

Дебарски бањи Цапа – најлековити во Европа
28 јуни, 06:58

За лековитоста на водата сведочат и археолошките локалитети уште од Отоманската Империја, кои биле изградени на изворите на термо-минералната вода.

Манастир Зрзе

Манастир Зрзе
23 јуни, 00:01

Кога ќе го започнете патувањето низ микрорегионот Зрзе вие не сте само намерник кој бара да здивне од градската врева, туку станувате сведок на историското и вонисториското време. 


НАЈПОПУЛАРНИ ВЕСТИ

ПОПУЛАРНО

© 2019 MOJ PORTAL  All Rights Reserved.   изработено од Асидус